Regulations

 

I. Postanowienia wstępne

1. Dostępny pod adresem www.GaleriaKosmetyk.pl sklep internetowy GaleriaKosmetyk.pl prowadzony jest przez firmę Bart International, LLC.
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@galeriakosmetyk.pl, lub pod numerem telefonu +1-727-461-3090 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2. Sklep internetowy GaleriaKosmetyk.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a Bart International, LLC.

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument „Polityka prywatności” dostępny na www.GaleriaKosmetyk.pl 

 

II. Procedura składania zamówień

1. Zamówienia składane są na stronie www.Galeriakosmetyk.pl

2. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez oprogramowanie sklepu na adres wskazany przez Klienta.

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po poprawnej autoryzacji płatności.

4. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców GaleriaKosmetyk.pl.

5. Klient informowany jest o stanie zamówienia poprzez wiadomości e-mail, jeżeli adres e-mail został podany przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku znacznego wydłużenia deklarowanego przez GaleriaKosmetyk.pl terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

7. Sprzedaż z ograniczoną ilością produktów, a w szczególności sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże, realizowana jest według kolejności otrzymania zamówień przez  GaleriaKosmetyk.pl.

8. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości lub części do czasu przyjęcia go do realizacji przez GaleriaKosmetyk.pl (status: nieobsłużone).

 

III. Płatności

- Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich wg aktualnego kursu bankowgo w stosunku do US$. 

- Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Asortyment i ceny mogą ulegać zmianie.

 

IV. Dostawa

1. Do przesyłki doliczany jest jej koszt. Koszt przesyłki podawany jest Klientowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu płatności i dostawy.

2. GaleriaKosmetyk.pl zastrzega sobie możliwość rezygnacji z doliczania kosztów przesyłki do zamówień o określonej wartości.

 

V. Termin otrzymania przesyłki

1. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta, to suma czasu realizacji i czasu dostawy.

2. Czas realizacji zamówienia, to liczba dni roboczych pomiędzy przyjęciem zamówienia do realizacji przez GaleriaKosmetyk.pl, a wysłaniem przesyłki. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym towarze. Jeżeli w zamówieniu znajdują się towary o różnym czasie realizacji, do wyliczenia terminu otrzymania przesyłki należy przyjąć najdłuższy czas.

3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia. GaleriaKosmetyk.pl nie odpowiada za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

 

VI. Zwroty i wymiana

1. GaleriaKosmetyk.pl gwarantuje możliwość zwrotu i wymiany zakupionych towarów na zasadach określonych szczegółowo na stronie zwroty i wymiany.

2. Zasady przedstawione w tym regulaminie nie naruszają praw określonych w przepisach prawa, w tym w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel